Detalles de Revisión

Mondo® kit de cultivo PES Amazon XL

Mondo® kit de cultivo PES Amazon XL

Revisión de Producto (enviada en 24 de mayo de 2022):
this was the first time but not the last to use the mondo grow kit. First Flush 60g dry mushrooms